Start

Tema: Smittevern i helseinstitusjoner

Sykehusinfeksjoner eller nosokomiale infeksjoner er infeksjoner som oppstår under, eller i tilknytning til et opphold i en helseinstitusjon. Smittevern i helseinstitusjoner omfatter all virksomhet som har til hensikt å forebygge infeksjoner i sykehus, sykehjem og liknende institusjoner. På disse sidene kan du lese mer om vårt arbeid for å forebygge infeksjoner i helseinstitusjoner.

 • Ny statistikk:

  Resultat fra vårens prevalensundersøkelse av sykehusinfeksjoner

  Prevalensundersøkelsene ble utført 9. mai på sykehus og i uke 19 på helseinstitusjoner for eldre. Data som er registrert i databasen per 29. juni 2007 er inkludert i analysene.

 • Ny statistikk:

  Årsrapport 2006 for Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og infeksjoner i helseinstitusjoner

  Samlet årsrapport for 2006 for Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), Norsk overvåkningsssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) og og prevalensundersøkelsene av infeksjoner i helseinstitusjoner foreligger nå.  Rapporten inneholder data og kortfattet informasjon om alle sykdommer i MSIS og resultater fra prevalens- og insidensundersøkelser i helseinstitusjoner.

 • Ny statistikk:

  Sykehusinfeksjoner i Norge 2006, NOIS-2

  Resultatene fra Norsk Overvåkningsssystem for Infeksjoner i Sykehustjenesten (NOIS) viser at gjennomsnittlig 6,5 % av de opererte fikk en postoperativ sårinfeksjon i 2006. 38 sykehus deltok i undersøkelsen, mot 30 i 2005.

 • Kurs i isolering for å forebygge smitte i sykehus

  12. april holder Avdeling for sykehushygiene på Rikshospitalet kurset “Isolering for å forebygge smitte i sykehus”.

 • Steriliserings- og dekontamineringsdagene

  Avd. for sykehushygiene, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF arrangerer i år Steriliserings- og dekontamineringsdagene for fjerde gang 22. og 23. mai 2007.

 • NOIS-dagen 2007

  NOIS-dagen 2007 ble arrangert 25. april på Folkehelseinstituttet. Her ble det utvekslet erfaringer med NOIS-2 og det blie presentert foreløpige data fra forrige NOIS-undersøkelse. Programmet med lenke til alle foredrag finner du nå utlagt her på våre sider.

 • Nordisk diplomutdanning i smittevern og sykehushygiene

  Ledelsen ved Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, i Göteborg har besluttet å opprette en ettårig utdannelse i smittevern og sykehushygiene. Utdannelsen vil være modulbasert og starte opp høsten 2007.

 • Tredobling av håndspritsalget

  Ill: Rene kirurg-henderFolkehelseinstituttet organiserte den nasjonale håndhygienekampanjen Ren omsorg som ble lansert i februar 2005. De største leverandørene av hånddesinfeksjonsmidler leverte oss salgstall av hånddesinfeksjonsmidler så vi kunne måle om kampanjen påvirket salget. Folkehelseinstituttet har nå mottatt salgstall for perioden etter kampanjen. Disse viser en tredobling av salget i forhold til perioden før kampanjen.

 • MRSA meldt til MSIS i 2005

  Det ble meldt til sammen 460 tilfeller med infeksjon eller bærerskap av meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) til meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) i 2005. MRSA-infeksjon har vært meldingspliktig siden 1995, mens meldingsplikt for MRSA-bærertilstand ble innført i 2005. Det kan være vanskelig å skille nøyaktig mellom infeksjon og kolonisering ut fra opplysningene vi mottar i MSIS-meldingene.

  262 (57 %) av tilfellene ble meldt som MRSA-infeksjon. Dette er en ytterligere økning i forhold til tidligere år (fig 1). 198 tilfeller (43 %) ble meldt som bærertilstand.

 • Veileder til forskrift om smittevern i helsetjenesten

  Forskrift om smittevern i helsetjenesten trådte i kraft 1. juli 2005. Den erstatter forskrift om smittevern i helseinstitusjoner – sykehusinfeksjoner fra 1. august 1996 og viderefører kravet om infeksjonskontrollprogram i helseinstitusjoner. Folkehelseinstituttet har nå utarbeidet en veileder til den nye forskriften. Formålet med veilederen er å hjelpe de virksomhetene som omfattes av forskriften til å få på plass et infeksjonskontrollprogram.

  Lånepenger24.no er stolt sponsor av renomsorg.no