Håndhygiene

Håndhygiene

Håndhygiene er det mest effektive enkelttiltaket helsetjenesten kan iverksette i bekjempelsen av sykehusinfeksjoner. Med håndhygiene menes bruk av alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel eller håndvask. I den norske helsetjenesten har det vært tradisjon for å bruke sistnevnte. Nå anbefales hånddesinfeksjon som førstevalg ved håndhygiene, fordi det har bedre effekt, er mer hudvennlig og dessuten vesentlig raskere å utføre enn håndvask.

Håndhygiene i barnehagen

Ill: To jenterDet foreligger ingen nasjonale anbefalinger om rutinemessig bruk av alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler i barnehagen. Noen barnehager har likevel valgt å ta i bruk hånddesinfeksjon blant personalet. Hånddesinfeksjonsmidler er vanlig salgsvare. Folkehelseinstituttet mener at avgjørelsen om innføring av hånddesinfeksjon blant personalet i barnehagen bør tas i samarbeid med smittevernlegen i kommunen.

 • Undervisningsmateriell om håndhygiene

  Håndhygienekampanjen Ren omsorg var en stor suksess og noe av undervisningsmaterialet som ble laget under kampanjen kan du finne her.

 • Tredobling av håndspritsalget

  Ill: Rene kirurg-henderFolkehelseinstituttet organiserte den nasjonale håndhygienekampanjen Ren omsorg som ble lansert i februar 2005. De største leverandørene av hånddesinfeksjonsmidler leverte oss salgstall av hånddesinfeksjonsmidler så vi kunne måle om kampanjen påvirket salget. Folkehelseinstituttet har nå mottatt salgstall for perioden etter kampanjen. Disse viser en tredobling av salget i forhold til perioden før kampanjen.

 • Håndhygieneveilederen i plakatform

  Ill: HåndhygieneplakatPlakat: Oppdater deg på moderne håndhygiene. Dette er en kortversjon av håndhygieneveilederen utformet som en plakat til å henge på veggen.

 • Håndhygiene

  Håndhygiene er det viktigste enkelttiltaket for å hindre smitte og forebygge infeksjoner i helsetjenesten. Helsearbeidere må være ekstra nøye med utføring av håndhygiene fordi de stadig kommer i kontakt med sykdomsframkallende mikrober og samtidig har nær kontakt med pasienter med økt mottagelighet for infeksjonssykdom.

 • Evaluering av håndhygienekampanjen

  Nasjonalt folkehelseinstitutt gjennomførte i samarbeid med landets sykehus og sykehjem en nasjonal håndhygienekampanje i 2005. Nå foreligger Folkehelseinstituttets egen evaluering av denne kampanjen. Et hovedmål var å innføre hånddesinfeksjon som førstevalg ved håndhygiene og bedre etterlevelsen ved håndhygiene i risikosituasjoner. Forbruket av hånddesinfeksjonsmiddel økte med 38 % ved sykehus og 450 % ved sykehjem.

 • Håndhygienekampanjen vant pris

  Fra prisutdelingen på Oslo Plaza

  Kampanjen Ren omsorg vant sølv i Åpen Klasse under Skandinavias største seminar innen markedsføring, Max Marketing Mix (MMM). Det storslåtte arrangementet ble holdt på Oslo Plaza den 24.november 2005, der mer enn 500 mennesker møttes til festmiddag og prisutdeling om kvelden.

 • Nasjonal veileder for håndhygiene kan nå bestilles fra Folkehelseinstituttet!

  Håndhygiene er det mest effektive enkelttiltaket helsetjenesten kan iverksette i bekjempelsen av sykehusinfeksjoner. Med håndhygiene menes bruk av alkoholbasert håndesinnfeksjonsmiddel eller håndvask. I den norske helsetjenesten har det vært tradisjon for å bruke sistnevnte. Nå anbefales hånddesinfeksjon som førstevalg ved håndhygiene, fordi det har bedre effekt, er mer hudvennlig og dessuten vesentlig raskere å utføre enn håndvask.