Smitteverntiltak

Smitteverntiltak

Det viktigste en helsearbeider kan gjøre for å forebygge smitte i helsetjenesten er å følge standardtiltakene. Når man står overfor kjente eller mistenkte tilfeller av smittsom sykdom og det er viktig å blokkere smitteveiene, skal standardtiltakene suppleres med forsterkende tiltak. På denne siden omtales standardtiltak, andre smitteverntiltak i helsetjenesten og relaterte temaer.

Standardtiltak

Ill. baby som pasient på sykehusGenerelle smitteverntiltak er grunnlaget for effektiv forebygging og kontroll av infeksjoner i helseinstitusjoner. Begrepet standardtiltak som ble introdusert i Norge på slutten av nittitallet er for mange lite kjent, men innholdet har røtter langt tilbake i tid og de enkelte tiltakene bør derfor være velkjente for alt helsepersonell.

  • Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner

    Handlingsplanen for å forebygge sykehusinfeksjoner ble lansert av tidligere helseminister Dagfinn Høybråten i 2004. Ministeren sa den gangen at kampen mot sykehusinfeksjoner skal vinnes. Det overordende målet med handlingsplanen var å forebygge sykehusinfeksjoner. Dette skulle nås gjennom en bedre infeksjonsovervåking, en forbedring av de infeksjonsforebyggende tiltakene og økt fokus på forskning.

  • Infeksjonskontrollprogram

    Forskrift om smittevern i helsetjenesten pålegger helseinstitusjoner å ha et infeksjonskontrollprogram. Dette gjelder både sykehus, sykehjem, dagkirurgiske klinikker og opptreningsinstitusjoner.

  • Håndtering av norovirusutbrudd

    Med høsten og vinteren kommer utbruddene med norovirusenteritter. Noroviruset er et virus i familien Caliciviridae og ble tidligere kalt Norwalk-lignende virus. Viruset spres lett der mange mennesker samles, som for eksempel i barnehager, på skoler, hoteller, militærforlegninger og helseinstitusjoner og ombord på passasjerskip.