Utbrudd

Utbrudd av smittsom sykdom

Folkehelseinstituttet skal etter smittevernloven gi råd og bistand ved oppklaring og kontroll av utbrudd av smittsom sykdom i og utenfor helseinstitusjoner. Ansvaret for  å organisere og lede selve oppklaringsarbeidet og iverksetting av nødvendige tiltak er lagt til kommunelegene og smittevernskoordinerende lege ved helseinstitusjoner.

Varsling av utbrudd
  • Om varsling av utbrudd
  • Lenke til elektronisk utbruddsvarsling – ved å klikke på denne lenken vil du komme inn i påloggingsvinduet for utbruddsvarslingssystemet
  • Brukerveiledning (doc) for utbruddsvarslingssystemet
  • Varslingsskjema for utbrudd, word- og pdf-format
Oppklaring av utbrudd med næringsmiddelbåren sykdom
  • Om oppklaring av utbrudd med næringsmiddelbåren sykdom
  • Smittevern 13: Håndbok i oppklaring av utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser Her kan du laste ned håndboka og spørreskjemaer til bruk ved utbruddsoppklaring, brukerveiledninger for skjemaene og andre dokumenter til hjelp ved utbrudd
Regelverk
  • Smittevernloven §§ 7-9 og 4-10
  • Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme  sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften)
  • Forskrift om smittevern i helsetjenesten § 2-5
  • Liste over meldingspliktige sykdommer i MSIS og tuberkuloseregisteret per 1. juli 2003